TAEKWON-DO

Způsob života, korejské bojové umění sebeobrany, ...

Co je Taekwon-Do

Taekwon-do je cesta životem. Trochu podrobněji je to korejské bojové umění sebeobrany založené na principech moderní fyziky. Oficiálně ho založil generál Choi-Hong-Hi v roce 1955 v Koreji. Jednotlivé techniky jsou vytvořeny podle principů moderní fyziky. Toto jméno se dá rozložit na tři samostatná slova, která toto umění charakterizují: TAE – práce a techniky nohama (pohyby, výskoky, kopy), KWON – techniky rukama (bloky, úchopy, údery), DO – způsob myšlení a cesta životem. Generál vytvářel Taekwon-do jako prostředek sebeobrany s posláním bránit mír a spravedlnost na světě. Taekwon-do je určeno pro každého, kdo chce něco udělat pro sebe, kdo se chce naučit bránit a kdo má čisté myšlenky. Vůbec nezáleží na věku a pohlaví, což dokazují cvičenci na celém světě. Taekwon-do cvičí dokonce i tělesně postižení a dosahují dobrých výsledků.

Historie ve Světě

Oficiální vznik TAEKWON-DO je datován na 11. dubna 1955. Patří tak mezi nejmladší bojové umění na světě i když jeho kořeny sahají hodně hluboko do historie (Taek Kyon, Soo Bak Gi, Karate, ap.). TAEKWON-DO založil korejský generál CHOI HONG-HI /čchoe hong hi/ (* 9. 11. 1918, † 15. 6. 2002) - 9. DAN (několikrát oficiálně navštívil také ČR). Byl také prezidentem Mezinárodní Federace Taekwon-Do (International Taekwon-Do Federation) - ITF (22. března 1966). Sídlo federace je ve Vídni. Součastným prezidentem ITF je prof. Chang Ung. Mezinárodním instruktorem pro Českou republiku je velmistr HWANG HO-YONG (9. DAN), který je součastně senior viceprezidentem ITF a ředitelem technické a vzdělávací oddělení ITF.

Historie v ČR

Počátky Taekwon-do v ČR sahají až do podzimu roku 1986, kdy v Českých Budějovicích vznikla skupina Taekwon-do pod hlavičkou TJ Karate České Budějovice. Za vznikem této skupiny se podíleli Zoran Samsa (tehdy 1. dan), Tony Nobilo (8. dan) a Emin Durakovič (7. dan). Za oficiální počátek se považuje příjezd velmistra Hwang Ho-Yonga (9. dan) v říjnu roku 1987 tehdy mezinárodní instruktor Hwang Ho-Yong (5. dan). V ČR působili i další korejští instruktoři (Yun Nam Gyu a Son Son Gun). V součastné době cvičí Taekwon-Do ITF více než 6000 studentů v 30 školách sdružované Českým svazem Taekwon-Do ITF. Dnes už máme prvního žáka s 7. danem a titulem mistr (Mudr. Rostislav Kaňka). Již od roku 1992 má ČR také velice úspěšnou státní sportovní reprezentaci v taekwondu. Jaromír Michl – 3x mistr světa ve TUKGI, Radka Dlouhá (Heydušková) - naše první mistryně světa ve sportovním boji , Jan Mraček, Michal Košátko - mistři světa ve sportovním boji. Dnes patří České Taekwon-do díky výsledkům a dobré práci s dětmi mezi absolutní světovou špičku. Nemalou měrou se o to zasluhuje právě velmistr Hwang Ho-yong, který je mezi cvičenci Taekwon-Do uznávanou světovou veličinou a dodnes v ČR působí.

Skladba - kompozice

Taekwon-do se skládá z pěti základních částí:

Základní pohyby (Kibon Ryonsup)
Vzory (Tul)
Nácvik boje (Matsogi)
Sebeobrana (Hosinsool)
Trénink (dallyon)

Těchto pět částí si můžeme představit také jako uzavřený koloběh - každý začíná výuku základními pohyby, ty jsou následně spojeny do předepsaných sestav (tulů), které slouží k procvičování jednotlivých technik rukou a nohou, následně lze přejít k praktickému procvičování v simulované boji. Dalším stupněm je pak sebeobrana, tedy reakce náhlý útok. A k úspěchu v boji musí být tělo taekwondisty náležitě zoceleno tvrdým a pravidelným tréninkem, což nejde bez opětovného procvičování základních pohybů.

Soutěžní disciplíny

Taekwon-do má samozřejmě i svoji soutěžní podobu. Závodníci jsou rozděleni do jednotlivých věkových, výkonnostních a hmotnostních kategorií. Soutěží se v pěti disciplínách:

Tul - technické sestavy, předepsaný sled po sobě jdoucích technik

Matsogi - sportovní boj v chráničích, podle pravidel a na body

Tukki - speciální přerážecí techniky, přeráží se deska ve výškách nad 250cm

Wiryok - silové přerážení, závodník přeráží několik 2cm dřevěných (plastových) desek

Hosinsool - sebeobrana, praktická ukázka technik Taekwon-do v připravené scénce

Zásady taekwondo (taekwondo jungshin)

Zdvořilost (jei)
Čestnost (jomčchi)
Vytrvalost (inne)
Sebeovládání (kukki)
Nezkrotný duch (pekčol pulgul)

Slib taekwondo

Budu dodržovat zásady taekwonda.
Budu respektovat instruktora a sonbe.
Nikdy taekwondo nezneužiji.
Budu zastáncem svobody a spravedolnosti.
Budu vytvářet mírovější svět.

Generál Choi Hong-hi (IX. dan)

Choi Hong-hi zakladatel taekwonda se narodil 9. listopadu 1918 v malé vesnici Hwa Dae, na území dnešní KLDR. Otec ho poslal studovat kaligrafii pod vedením mistra Han Il Dong, který byl také mistrem bojového umění taekkyon, starověkého korejského bojového umění bojování nohou. V Kyotu se Choi učil karate pod přímým dohledem zakladatele stylu Shotokan, mistrem G. Funagoshim. V roce 1939 Choi získal technický stupeň 1. dan, později pak druhý.

Během druhé světové války byl přinucen sloužit v japonské armádě. Byl zapletený do protijaponského odboje a tak byl uvězněn a odsouzen na smrt. Během této doby pokračoval ve cvičení bojových umění. Potom, co Japonsko kapitulovalo byl propuštěn a v lednu 1946 ustanoven jako podporučík korejské armády. Byl u budování Jihokorejské armády. Po konci Korejské války byl Choi povýšen do hodnosti generálmajora.

Celá svůj život věnoval vývoji a učení taekwondo, který 11. 4. 1955 poprvé představil. 22. 3. 1966 se stal i prvním prezidentem Taekwon-Do ITF. Až do své smrti aktivně vedl semináře po celém světě. Je autorem 15dílné Encyklopedie Taekwondo, kde jsou velmi detailně s fotkami popsány techniky tohoto bojového umění. Generál Choi zemřel 15. června 2002 ve Pchjongjangu, kde byl také pochován.

Prof. Hwang Ho-yong (IX. dan)

Otec českého taekwonda, Hwang Ho-yong se narodil 11. května 1956 v malém městečku Sinuidžu, které leží na severu KLDR na hranici s Čínou. Jako mladý se věnoval gymnastice a basketbalu. Pak ho uchvátilo taekwondo a díky tvrdému tréninku se rychle vypracoval nahoru.

V 28 letech úspěšně složil před dnes již legendárním zakladatelem taekwon-do, generálem Choi Hong-hi zkoušku na 4. dan, čímž se stal také mezinárodním instruktorem s právem vyučovat Taekwon-do ITF. Při soutěžích a exhibicích se mistr Hwang nejraději věnoval technikám skoků a kopů ve výskoku, které se dnes při soutěžích Taekwon-do ITF označují jako speciální přerážecí techniky (korejsky ,,tukkii’’). V nich se stal ve své generaci nepřekonaným, když v této disciplíně hned dvakrát zvítězil na mistrovství Koreje. Díky tomu se instruktážní fotografie řady technik kopů ve výskoku čí přeskoků překážek v jeho provedení dostaly i do základní učebnice taekwon-do, 15-tidílné encyklopedie, jejímž autorem je sám generál Choi Hong Hi (1918-2002). Ten o Hwangovi prohlásil, že jen díky němu mohl povýšit kopy ve výskoku na kopy v letu, neboť právě Hwang Ho-yong mu jako první prakticky dokázal, že v jednom výskoku lze technicky správně provést 3 i více kopů za sebou. V letech 1982 - 1986 procestoval Hwang Ho-jong spolu s korejským exhibičním týmem Itálii, Jugoslávii, Maďarsko, Norsko a pak především pro bojová umění prestižní Čínu. V řadě těchto zemí byl ohlas jejich exhibičních vystoupení základem pro růst popularity Taekwon-Do ITF a vedl až k založení národních federací.

V roce 1987 přichází k nám a působí tady dodnes. Stále pravidelně u nás i ve světě vede semináře a uděluje technické stupně. Díky své pozici senior víceprezidenta ITF a ředitele technické a vzdělávací komise vyučuje techniku taekwonda v celém světě v duchu odkazu generála Choie. Velký podíl na kvalitě Českého taekwonda má právě velmistr Hwang Ho-yong.